fbpx

Når du bestiller og accepterer rengøringsydelser hos Akhil medgiver du, at du har forstået og accepteret forretningsbetingelserne pkt 1-15.

 

1.0 Definitioner
Kunden
Den person, virksomhed eller forening, der har bestilt og/eller betalt for en rengøringsydelse hos Akhil omtales i denne aftale som kunden.
Leverandøren
Akhil omtales i denne aftale som leverandøren.
2.0 Ydelse og ordrebekræftelse 
 1. Leverandøren tilbyder rengøringsydelser, som bestilles gennem www.akhil.dk eller anden godkendt metode, herunder (men ikke begrænset til) telefon og mail.
 2. Alle ydelser angives detaljeret på en ordrebekræftelse, som, sammen med disse vilkår, udgør aftalen mellem leverandøren og kunden.
3.0 Løbetid
 1. Alle aftaler indgået mellem leverandøren og kunden skal genforhandles hver gang der kommer ændringer i aftalen.
 2. Kunden kan til enhver tid opgradere ydelser i forhold til tidspunkt, frist, pris, omfang eller andet. Dette vil blive dokumenteret skriftligt i en ny ordrebekræftelse, som fremsendes til kunden og erstatter den forhenværende aftale.
4.0 Priser og varighed
 1. Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre ydelserne samt priserne på disse med løbende måned + 2 måneders varsel.
 2. For erhvervskunder gælder at alle takster er angivet eksklusiv moms
 3. Alle pristakster reguleres med 3,5 % årligt (pr. 1. august).
5.0 Uniform
 1. Leverandøren stiller t-shirt og trøje med Akhils logo til rådighed for sit personale såfremt andet ikke er aftalt.
 2. Er der særlige krav til påklædning fra kundens side, er det op til kunden at forsyne medarbejderen dermed.
6.0. Leverandørens krav og ret
 1. Ved bestilling af ydelser, giver kunden adgang til bygninger og områder, hvor rengøringsydelsen skal udføres.
 2. Leverandøren forbeholder sig retten til at aflyse rengøringsydelsen, hvis:
  • Denne finder sted uden for de områder eller bygninger der er aftalt.
  • Bygningen eller området, hvor rengøringsydelsen skal finde sted, udgør en hygiejnisk og/eller helbredsmæssig fare for leverandørens personale.
  • Hvis de opgivne oplysninger under bestilling eller ved telefonisk kontakt, ikke stemmer overens med virkeligheden ift. den bestilte ydelse.
7.0 Kundens ret til ændring og aflysning
Rengøringsydelser kan til enhver tid ændres eller aflyses, men:
 1. Aflysninger eller ændringer skal ske til leverandøren på telefon + 45 42555706 og mindst 24 timer før services skal finde sted. Hvis der ikke aflyses på korrekt manér er kunden ikke er berettiget til at få returneret penge.
 2. Ved ændringer eller aflysninger med kort varsel (færre end 24 timer) opkræver leverandøren en minimumsbetaling på påtalte ydelse, som er den aftalte timepris x 5 (timer).
8.0. Force majeure
 1. Kunden og leverandøren accepterer begge, at der kan forekomme særlige eller ekstreme omstændigheder, der leder til at en ydelse ikke kan udføres. Den vil dog blive udført så snart det lader sig gøre.
9.0. Åbnings- og telefontider
 1. For at sikre kvalitet og tillidsfuldt kundesamarbejde leverer leverandøren telefonisk support på telefonnummer + 45 42555706 efter følgende åbningstider:
  • Mandag til fredag: Kl 9.00 – 17.00
  • Lørdag: Kl. 10.00 – 14.00
  • Søndag og helligdage: Lukket
  • Uden for åbningstiden viderestilles alle opkald til en vagttelefon, hvor leverandøren kan kontaktes efter gældende regler
  • Opkald til vagttelefonen er gebyrfrie ved henvendelser vedrørende fejl og mangler i forbindelse med udførelse af en konkret ydels
  • Opkald til vagttelefonen der foretages vedrørende andet pålægges gebyr på kr 499,-
10.0 Kvalitetsgaranti
Kvalitetsgarantien er leverandørens garanti over for kunden om at alle ydelser udført af leverandøren vil være af højeste kvalitet hver gang. Skulle det ske, at en ydelse ikke lever op til aftalte kvalitet, gør følgende sig gældende:
 1. 1. Ved betydelige mangler får kunden endnu en rengøringsydelse med ekstra fokus på mangler. Dette er forudsat af, at kunden fremsætter et skriftligt ønske derom og fotodokumentation til leverandøren inden for 24 timer efter ydelsen er udført. Efter 24 timer anses opgaven som afsluttet.
 2. 2. Såfremt en kunde måtte misbruge denne garanti, har leverandøren ret til at opsige aftalen med kunden og opkræve det fulde beløb.
 3. 3. Hvis kunden stadigvæk er utilfreds, er kunden ikke berettiget til, at få refunderet det fulde beløb af den bestilte ydelse.
 4. 4.  Ved få og ubetydelige mangler, som ikke kræver en ny omgang rengøring, kompenseres fejl & mangler med 10% rabat på den totale pris.
  11.0 Ansvar og Reklamation
  1. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og/eller tyveri, medmindre det er bevist af politiet, at leverandørens personale måtte have del i dette.
  2. Leverandøren er således kun ansvarlig for direkte skade, og dokumentation i form af fotos af ødelagte genstande/artikler er påkrævet inden for 24 timer efter udførte ydelse. Efter 24 timer anser vi opgaven som afsluttet. Leverandøren kan ikke holdes til ansvar for mere end 40% af det originale beløb, som er betalt af kunden.
  12.0. Personale ( rekruttering) 
  1. Leverandørens personale er forbeholdt Akhil og skal udelukkende beskæftiges herigennem.
  2. Hvis kunden ønsker at ansætte leverandørens personale, bedes kunden sende navnet på den eller de medarbejdere som ønskes rekrutteret samt dato for overtagelse af omtalte. Hvis rekrutteringen godkendes vil der blive opkrævet et rekrutteringshonorar svarende til 6 måneders fuldtidløn hos leverandøren.
  3. Henvender kunden sig direkte til leverandørens personale vedrørende ansættelse, betragtes dette som et ønske om rekruttering af medarbejderen.
  4. Såfremt kunden rekrutterer leverdørens personale og ikke kontakter leverandøren i den forbindelse, vil der blive opkrævet et yderligere tillæg på 2.500 DKK udover rekrutteringshonoraret svarende til 6 måneders fuldtidsløn.
  5. Opfordrer kunden leverandørens personale til at tage yderligere arbejde hos kunden, uden at det foregår igennem leverandøren vil det udløse en bødestraf på 2.500 DKK.
  6. Modtager kunden jobansøgninger fra leverandørens personale, skal kunden uden ugrundet ophold straks kontakte leverandøren herom. Dette gælder uden undtagelser.
  7. Hvis leverandøren vælger at afskedige en medarbejder, kan kunden frit ansætte pågældende 1 år efter opsigelsesperioden og ikke før. Hvis kunden vælger at ansætte personalet forinden opsigelsesperioden, medfører det et gebyr svarende til 6 måneders fuldtidsløn.
  8. Er du i tvivl om ovenstående, kontakt da Akhil på + 45 42555706 for yderligere information.
  13.0 Almindelige bestemmelser
  1. Aftaler anses ikke som annulleret, medmindre dette er gjort med skriftlig samtykke fra begge parter.
  2. Aftalen gælder kun inden for dansk lov.
  3. Denne aftale og ordrebekræftelsen udformer hele aftalen mellem kunden og leverandøren.
  14.0  Intellektuelle rettigheder
  1. Alle logoer og andet branding er ejet af leverandøren. Kontakt venligst leverandøren på + 45 42555706 , såfremt der er spørgsmål derom.
  15.0 Elektronisk underskrift
  1. Kunden accepterer overstående aftalevilkår, i det øjeblik at kunden bestiller hos leverandøren og medgiver hermed, at pågældende har læst og accepteret vores handelsbetingelser samt at disse indgår som en del af enhver aftale mellem Akhil og kunden med mindre andet er særskilt skriftligt aftalt.